Åpen port Hvasser 1979Åpen port Hvasser (Fra serien Sommerlys)

  • Kunstner: Dag Alveng
  • Datering: 1979/2001
  • Betegnelse: Fotografi

Om verket

Studieoppholdet ved Trent Polytechnic i 1976–77 var avgjørende for Dag Alvengs utvikling som fotograf. Her kom han i kontakt med den amerikanske fotografen Lewis Baltz. Baltz deltok på den toneangivende utstillingen «New Topographics» (1975) i New York sammen med blant andre Robert Adams og Bernd & Hilla Becher. Utstillingen refererte til den eldre dokumentariske, topografiske tradisjonen, med en tilbakeholden, nøktern stil, med minst mulig personlig fortolkning og følelser. Man søkte å oppnå en mest mulig objektiv, nøytral tilnærming til motivet. Alveng utviklet et eget billedspråk med innflytelse fra denne tradisjonen. Spesielt kan vi se det i betoningen av det dokumentariske tilsnittet i de hverdagslige motivene.

I over 20 år arbeidet Alveng med serien «Sommerlys» fra øyene Hvasser og Koster. Motivet i Åpen port Hvasser 1979 er ikke spektakulært. Det viser en åpen nettingport på en gress-slette, et flatt, tørt sommerlandskap med busker i bakgrunnen. Foruten den mer konseptuelle påvirkningen fra Lewis Baltz, hentet Alveng også innflytelse fra amerikansk «straight photography», med dets detaljrikdom og dybdeskarphet. Til forskjell fra dette, tolker Alveng det intense nordiske sommerlyset med en aksentuering av lysgjengivelsen, i den grad at detaljene er i ferd med å viskes ut. På denne måten nedtones stedets karakter og lyset blir det bærende elementet i bildet.

Serien ble stilt ut som selvstendig prosjekt for første gang i 1988 og er senere blitt utvidet.

Tekst: Eva Klerck Gange

Fra "Høydepunkter. Kunst fra 1945 til i dag", Nasjonalmuseet 2015, ISBN 978-82-8154-101-6

Kunstner/produsent

Dag Alveng

Billedkunstner, Fotograf

Født 1953

Verksinfo

Datering:
1979/2001
Andre titler:
Open Gate Hvasser (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
sølvgelatin
Materiale:
Mål:
  • 43,6 x 43,5 cm
Opplag:
  • 23/
Emneord:
Klassifikasjon:
Ervervelse:
Kjøpt 2001
Inventarnr.:
MS-04540-2001
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene
Opphavsrett:
© Alveng, Dag/BONO