Nattlig scene fra inkvisisjonen

  • Kunstner: Francisco de Goya
  • Datering: Antagelig 1810
  • Betegnelse: Maleri

Om verket

Dette lille, skissemessige og usignerte maleriets ekthet har vært omdiskutert og grundig undersøkt. Da Nasjonalgalleriets direktør, Jens Thiis, skrev om Chr. Langaards samling i 1913, var han ikke i tvil om at bildet var malt av Francisco Goya. Andre kunsthistorikere har ikke vært like overbevist. Et viktig moment i diskusjonen dukket opp i 1960: Da ble partier med overmaling på forsiden og baksiden av maleriet fjernet og påskriftene X.9. og G. X.9. kom til syne. Påskriftene refererer seg til inventariet over Goyas bo i 1812. Seks beslektede malerier er kjent med den samme merkingen, og fire av disse utgjør tydeligvis en serie.

Det er foretatt tekniske analyser av museets maleri som viser at det kan være fra Goyas tid. Verken det at Goya har eid maleriet eller tekniske undersøkelser beviser at mesteren selv har malt det, men det er vektige indisier. Maleteknikk og kunstnerisk kvalitet er også viktige momenter. I dag mener de fleste ekspertene at Nasjonalmuseets maleri er ekte.

Goya var aktiv i mange år og svært produktiv, som maler, tegner og grafiker. Hans verk er tallrike og varierte både motivmessig og stilistisk. Nattlig scene fra inkvisisjonen inngår i en gruppe mindre malerier som Goya utførte con amore – fordi tematikken opptok ham, og ikke som resultat av et oppdrag. Både som billedfortelling og rent malerisk bærer de preg av kunstnerens sterke engasjement i samtidens grusomme menneskeskjebner. Museets maleri viser munker, soldater og delinkventer med hvite kapper – antakelig i prosesjon til retterstedet.

Tekst: Sidsel Helliesen

Fra "Høydepunkter. Kunst fra antikken til 1945", Nasjonalmuseet 2014, ISBN 978-82-8154-084-2

Kunstner/produsent

Francisco de Goya

Billedkunstner

Født 30.03.1746 i Fuendetodos, død 16.04.1828 i Bordeaux

Verksinfo

Datering:
Antagelig 1810
Andre titler:
Night Scene from the Inquisition (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Olje på treplate
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 30,1 x 40 cm
Emneord:
Klassifikasjon:
Ervervelse:
Testamentarisk gave fra Christian Langaard, innkommet 1923
Inventarnr.:
NG.M.01347
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene
Foto:
Høstland, Børre