Prinsessen, nå dronning

  • Kunstner: Louise Lawler
  • Datering: (2005)
  • Betegnelse: Fotografi

Ikke utstilt

Om verket

De fleste av Louise Lawlers kunstverk består av fotografier av andre kunstneres verk og den spesifikke konteksten disse verkene er vist i. Hun har siden tidlig i 1980-årene fotografert andres kunstverk i museer, gallerier, magasiner, private samlinger og hjem.

Dette bildet er fotografert i magasinene i Museet for samtidskunst. Det avfotograferte maleriet er Andy Warhols Portrett av kronprinsesse Sonja fra 1982. Lawler har flere ganger tidligere benyttet seg av Andy Warhols bilder, og har også fotografert andre verk i Nasjonalmuseets samling.

Lawler er appropriasjonskunstner. Ved å sitere eller benytte seg av allerede eksisterende, kulturelle uttrykk som filmklipp, reklame, malerier og liknende, skaper hun nye kunstverk. Appropriasjon som metode knyttes til postmodernismen, og gjerne til en bestemt gruppe kalt The Picture Generation, som Lawler var del av. Gruppen, som holdt til i New York i 1970- og 80-årene, inkluderte blant annet kjente kunstnere som Cindy Sherman, Richard Prince og Barbara Krüger. Den hadde stor innflytelse på diskusjonen rundt kunsten og dens politiske betydning.

Louise Lawler minner stadig betrakteren på at et kunstverk er et objekt eller produkt. Kunst blir kjøpt, solgt og eid, og hvem som eier det og hvordan det vises, er en del av hele dets mening. Hun stiller spørsmål ved kunstens opphav og forestillingen om identitet som investeres i verket. Hva sier en institusjons samling om dens status? Eller en persons kunstverk om dennes smak og kulturelle ståsted?

Tekst: Camilla Frøland Sramek

Fra "Høydepunkter. Kunst fra 1945 til i dag", Nasjonalmuseet 2015, ISBN 978-82-8154-101-6

Kunstner/produsent

Louise Lawler

Fotograf

Født 1947

Verksinfo

Datering:
(2005)
Andre titler:
The Princess, Now the Queen (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Cibachrome
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 77 x 63 cm
Emneord:
Klassifikasjon:
Ervervelse:
Kjøpt 2005
Inventarnr.:
NMK.2005.0506
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene
Foto:
Louise Lawler
Opphavsrett:
© Lawler, Louise/BONO