Forretningsbygg for Norske Folk Livs- og Pensjonsforsikring A/S

  • Kunstner: Brantzeg og Haugen ark. mnal (Arkitektkontor)
  • Datering: 3. desember 1963
  • Betegnelse: Eksteriørperspektiv

Om verket

Perspektivtegningen av Norske Folk-gården i Kristiansand er signert KB (Kjell Brantzeg) og viser bygningen sett fra Wergelandsparken. Kontorbygget fyller store deler av et kvartal midt i den historiske bebyggelsen og er framstilt slik at det ligger i flukt med det eldre huset vegg i vegg. Tegningen gir også et godt inntrykk av hvordan bygningen henvender seg mot parken. En modernistisk arkade og store vindusfelt åpner bygningen mot det grønne. Arkitekten søkte å tilpasse den moderne forretningsbygningen i betong, glass og aluminium til den omkringliggende bebyggelsens karakter og dimensjoner.

Avstemmingen mot det eksisterende bymiljøet formidles også gjennom Brantzegs strek og tegnemåte. Bygningens geometri er detaljert tegnet opp med linjal og nøyaktig streket opp med sort penn. De store trestammene i forgrunnen og de voluminøse trekronene er ganske løst skissert. Det samme er nabobebyggelsen. Himmelen som skimtes mellom trekronene, er derimot kraftig skravert og danner et mørkt felt som framhever bygningens silhuett.

Kjell Brantzeg, som var født og oppvokst i Oslo, arbeidet noen år ved byplankontoret i Kristiansand kommune før han i 1956 startet egen praksis i byen. To år senere innledet han et 15 år langt samarbeid med Leif Haugen. Fra 1973 drev Brantzeg eget kontor med flere ansatte, og i 1995 innledet han samarbeid med arkitektfirmaet Andersen og Østrådal. Brantzeg vant stor anerkjennelse og regnes blant Sørlandets mest markante arkitekter fra etterkrigstiden.

Tekst: Birgitte Sauge

Fra "Høydepunkter. Arkitektur", Nasjonalmuseet 2016, ISBN 978-82-8154-118-4

Verket er fra

Verksinfo

Datering:
3. desember 1963
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Penn og blyant på transparentpapir
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 58 x 82,4 cm
Klassifikasjon:
Motiv - sted:
Ervervelse:
Gave 2006
Inventarnr.:
NMK.2006.0131.060.001
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Arkitektursamlingene