TrefoldighetskirkenDen nye kirke på Hammersborg original tittel

  • Kunstner: Wilhelm von Hanno (antatt sikker)
  • Datering: 1852
  • Betegnelse: Grafikk

Ikke utstilt

Om verket

Trefoldighetskirken sto ferdig i 1858 og er et av romantikkens hovedverk i Norge. Christiania hadde behov for en ny stor kirke i tillegg til hovedkirken Vor Frelser på Stortorvet. I 1849 ble fem arkitekter invitert til å konkurrere om oppdraget. Det var slottsarkitekt H.D.F. Linstow (1787–1851), stadskonduktør C.H. Grosch (1801–1895), J.H. Nebelong (1817–1871), som da var i ferd med å få oppført lystslottet Oscarshall, og H.E. Schirmer (1814–1887). Sistnevnte hadde tegnet Botsfengselet og Gaustad asyl, som begge var under oppføring.

Også tyskeren Alexis de Chateauneuf (1799–1853), som allerede hadde vært involvert i planleggingen av denne nye kirken parallelt med restaureringen av Vor Frelser, var invitert. Visstnok ønsket myndighetene å gi Chateauneuf oppdraget direkte, men av hensyn til byens øvrige arkitekter ble det avholdt en konkurranse. Chateauneufs nygotiske sentralkirkeprosjekt vant, men han fikk aldri se prosjektet realisert. Han ble alvorlig syk og måtte reise hjem til Hamburg. Fullføringen av prosjektet ble overdratt til Chateauneufs unge assistent, Wilhelm von Hanno. Von Hanno omarbeidet og forenklet planene, men hovedtrekkene fra Chateauneufs konkurranseutkast ble beholdt. Interiøret har flere interessante detaljer, og søylenes bladkapiteler er alle forskjellige. Flere av dem ble hugget av von Hanno selv. Han virket både som skulptør, tegner og grafiker. Dette litografiet laget han i forbindelse med nedleggingen av Trefoldighetskirkens grunnstein i 1852.

Tekst: Bente Aass Solbakken

Fra "Høydepunkter. Arkitektur", Nasjonalmuseet 2016, ISBN 978-82-8154-118-4

Kunstner/produsent

Wilhelm von Hanno

Arkitekt

Født 15.12.1826 i Hamburg, død 12.12.1882 i Oslo

Verket er fra

Verksinfo

Datering:
1852
Andre titler:
The Trinity Church (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Litografi
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 392 x 313 mm
Emneord:
Klassifikasjon:
Motiv:
Stilperiode:
Motiv - sted:
Ervervelse:
Gave 2011
Inventarnr.:
NMK.2011.0012.008
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Arkitektursamlingene
Foto:
Ivarsøy, Dag Andre