Christiania

  • Kunstner: Peter Fredrik Wergmann
  • Datering: 1835
  • Betegnelse: Grafikk

Om verket

I norsk kunsthistorie er Wergmann mest kjent som teatermaler og dekoratør, blant annet dekorerte han to spisesaler i Det kongelige Slott i pompeiansk stil. I 1830-årene arbeidet han mye med den nye reproduksjonsformen litografi, og han utga flere plansjeverk med motiver fra Norge.

Dette Christiania-prospektet er Wergmanns mest ambisiøse litografi, og unikt i arkitekturhistorisk sammenheng. Hovedbildet er et prospekt over Christiania sett fra Ekeberg. Så vidt vites, er rammen omkring sentralmotivet det eneste samlete samtidsdokumentet over hovedstadens representative bygninger fra 1830-årene. Av de 26 bygningene Wergmann gjenga, er ti revet. Den mest framtredende plassen, midtstilt øverst, viser «Kongeboligen», altså Slottet. Motstykket på nedre rammekant er «Palaiet». Etter at Paleet brant i 1942, er det nærmest radert ut av byens hukommelse, men her er det tydelig rangert som byens nest viktigste hus. Litografiet illustrerer hvordan nye statsinstitusjoner i kjølvannet av 1814 rykket inn i det som fantes av representative lokaler, samtidig som det er en veiviser til datidens viktigste nybygg. Wergmanns «Departementsgården » var opprinnelig et bolighus fra 1600-tallet, senere Kathedralskolens lokaler. I 1799 tegnet den danske arkitekten Charles Stanley (1769–1805) en ny fasade og nytt auditorium for skolen. Hovedgrepet i fasadeendringen var en midtstilt portikus med fire kolossalsøyler. Dette er den eneste kjente avbildingen av den realiserte fasaden.

Tekst: Bente Aass Solbakken

Fra "Høydepunkter. Arkitektur", Nasjonalmuseet 2016, ISBN 978-82-8154-118-4

Kunstner/produsent

Peter Fredrik Wergmann

Teatermaler, Tegner

Født 02.11.1802 i København, Danmark, død 18.06.1869 i Oslo

Verket er fra

Verksinfo

Datering:
1835
Andre titler:
Christiania (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Håndkolorert litografi på papir
Teknikk:
Dekorteknikk:
Materiale:
Mål:
  • 402 x 492 mm
Emneord:
Klassifikasjon:
Motiv:
Motiv - sted:
Ervervelse:
Kjøpt 2013
Inventarnr.:
NMK.2013.0227
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Arkitektursamlingene

"Christiania" relaterer til: