Fjellandskap med gammelt eiketre

  • Kunstner: Jacob van Ruisdael
  • Datering: 1660-årene
  • Betegnelse: Maleri

Utstilt i: Rom 034 Samlingspresentasjonen - Jordens overflod

Om verket

Jacob van Ruisdael kom fra en kunstnerfamilie i Haarlem ved Amsterdam og lærte faget både av sin far Isaak og onkelen Salomon van Ruisdael. Han var virksom i en periode da nederlandsk kunst hadde stor innflytelse i Europa, og anses som en av de betydeligste landskapsmalerne fra denne perioden. Det banebrytende hos Ruisdael var hans utvidelse av landskapssjangeren til å innbefatte noe mer enn en objektiv registrering av omgivelsene. Han var opplært i den klassiske stilen, men tilførte elementer av fantasi og dramatikk, og var med på å legge grunnlaget for den romantiske landskapstradisjonen som nådde sitt høydepunkt i første halvdel av 1800-tallet.

Til motivkretsen hører sjø- og bylandskaper, gjerne med vide utsyn og lav horisont, i tillegg til tettere skoglandskaper med sentralt plasserte treklynger, ruiner, møller og fossefall. Karakteristisk er framstillinger av trær, gjerne massive eiketrær, slik som i motivet vi har her, et eksempel på Ruisdaels mer monumentale landskapsmotiver. Det inkluderer et mangfold i form av hav, himmel, trær, fjell og en åker. Men hovedmotivet er den gamle, værbitte og kvestete eika. Bildet er ikke datert, men denne typen motiver forekommer hyppigst et stykke ut i kunstnerens karriere.

Van Ruisdael malte også såkalte ”norske landskaper”, som var svært populære i nederlandsk 1600-talls landskapsmaleri, blant annet takket være Allart van Everdingen, som besøkte Norge. J.C. Dahl kopierte senere arbeider av Jacob van Ruisdael mens han var elev ved Kunstakademiet i København og Nasjonalmuseet eier to av hans Ruisdael-kopier.

Tekst: Vibeke Waallann Hansen

Fra "Høydepunkter. Kunst fra antikken til 1945", Nasjonalmuseet 2014, ISBN 978-82-8154-084-2

Kunstner/produsent

Jacob van Ruisdael

Billedkunstner, Billedkunstner, Maler

Født 1628/1629 i Haarlem, død 14.03.1682 i Amsterdam, Nederland

Verksinfo

Datering:
1660-årene
Andre titler:
Bergige Landschaft mit einer grossen Eiche vor einem Kornfeld (GER)
Mountainous Landscape with a Blasted Oak Tree (ENG)
Betegnelse:
Materiale og teknikk:
Olje på lerret
Teknikk:
Materiale:
Mål:
  • 55,2 x 69,5 cm
Emneord:
Klassifikasjon:
Motivtype:
Ervervelse:
Kjøpt 2013
Inventarnr.:
NMK.2013.0346
Registreringsnivå:
Enkeltobjekt
Eier og samling:
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Billedkunstsamlingene
Foto:
Børre Høstland