Du kan bruke mye av fotomaterialet i Nasjonalmuseets samling til fri bruk, men det er begrensninger på verkene som er opphavsrettslig beskyttet. 

Alle fotografier av verk i samlingen er tatt av Nasjonalmuseets fotografer og er tilgjengelige for nedlasting i JPG-format. Oppløsning er angitt ved nedlasting.

Om opphavsrettslig beskyttede verk

Flere kunstverk i Nasjonalmuseets samling er opphavsrettslig beskyttet. Per 2020 utgjør disse verkene ca. 25 prosent av det som er publisert. Opphavsretten til et kunstverk varer i kunstnerens levetid og 70 år etter utgangen av kunstnerens dødsår. 

Disse kunstverkene er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk som har angitt opphavsrett kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO. Opphavsrett for kunstverk administreres av BONO.

Det er brukerens ansvar å sørge for at bruk av bilder ikke er i strid med kunstnerens opphavsrett. Om du er i tvil om du har rett til å bruke et opphavsrettslig beskyttet verk i en sammenheng, eller om du ønsker å klarere bruk med opphavsrettshaveren, ta kontakt med BONO (www.bono.no).

Du kan laste ned alle andre bilder fra samlingen til fri bruk

Alle verk som ikke er merket med opphavsrett kan gjenbrukes og publiseres fritt av våre brukere. 

Nasjonalmuseets fotolisens er Creative Commons Attribution License (CC-BY).

Ved publisering skal opphavspersonens, fotografens og Nasjonalmuseets navn, samt verkets tittel angis.

Eksempel på kreditering:

Hannah Ryggen, Første mai-tog, 1935. ©Hannah Ryggen / BONO. Foto: Dag Andre Ivarsøy / Nasjonalmuseet

Du har lov til å:

  • Dele – kopiere, distribuere og spre verket i hvilket som helst medium eller format
  • Bearbeide – remixe, endre, og bygge videre på materialet til et hvilket som helst formål, inkludert kommersielle.

På følgende vilkår:

  • Navngivelse — Du må oppgi korrekt kreditering, oppgi en lenke til lisensen, og indikere om endringer er blitt gjort. Du kan kan gjøre dette på enhver rimelig måte, men uten at det kan forstås slik at lisensgiver bifaller deg eller din bruk av verket.
  • Ingen ytterligere begrensninger — Du kan ikke gjøre bruk av juridiske betingelser eller teknologiske tiltak som lovmessig hindrer andre i å gjøre noe som lisensen tillater.

Hvis det ønskes en bildefil i en høyere oppløsning enn det som ligger på våre nettsider, eller kunstverket ikke er fotografert, så kan dette bestilles fra bildebyrået. Det vil da påløpe en avgift for utsendelse av bildefil eller kostnader for fotograferingen.