Majen Monrad

  • Syerske og bestyrerinne i Molstads modellavdeling
Død:
07.10.1978
Nasjonalitet:
Norge
Verk i Samlingen:
1

Utforsk verk fra samlingen

  • Søker ...