Ingeborg Lundin

  • Designer
  • 1921–1992
Født:
1921 i Sverige
Død:
1992 i Ukjent
Nasjonalitet:
Sverige
Verk i Samlingen:
1

Utforsk verk fra samlingen

  • Søker ...