Knud Knudsen

  • Fotograf
  • 3.01.1832–21.05.1915
Født:
03.01.1832
Død:
21.05.1915
Nasjonalitet:
Norge
Verk i Samlingen:
454
Utstillinger i Samlingen:
2