Dronning Mauds klær ble i hovedsak levert av engelske og franske motefirmaer.

De franske firmaene var Morrin-Bloissier, LafferièreWorth og Patou. De engelske var først og fremst dameskreddere (Ladies’ Tailors) og små og store syatelierer som gikk under navn av hoffkjolesyersker (Court Dressmakers). Dronning Maud kjøpte sjelden klær i Norge.