«Universitetet i Oslo, Sentrum» , 1890-1920.
Foto: O. Væring

Et nytt semester står på trappene, enten oppmøtet skjer i lokaler som dette eller på hjemmekontor. Spiss blyanten!