Tradisjon og fornyelse. Norge rundt århundreskiftet

  • Utstilling
  • Datering: 22. oktober 1994–15. januar 1995

Visningssted:
Nasjonalgalleriet, 22.10.1994 - 15.01.1995

Visningssteder

  • A

    Oslo