Eldre utenlandsk kunst før 1915 fra Nasjonalgalleriets samling

  • Utstilling
  • Datering: 27. oktober 2007–6. januar 2008

Deltakere:
Haverkamp, Frode (Kurator samling)
Visningssted:
Nasjonalgalleriet, 27.10.2007 - 06.01.2008

Visningssteder

  • A

    Oslo