Tidsbilder. Norge 1814

  • Utstilling
  • Datering: 17. januar–18. mai 2014

Deltakere:
Guleng, Mai Britt (Kurator samling)
Messel, Nils (Kurator samling)
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Utstiller)
Visningssted:
Nasjonalgalleriet, 17.01.2014 - 18.05.2014

Visningssteder

  • A

    Oslo