Er du interessert i bøker og design? Vil du hjelpe oss med åpningsboka til utstillingen «Jeg kaller det kunst»?

Stillingsbeskrivelse

Redaksjonsrådgiver skal gi innspill og råd om innhold og språk for den store utstillingskatalogen. De skal gi innspill relatert til tekst, design og presentasjon av katalogen for å sikre at målgruppa 19 – 25 år er ivaretatt i valg av innhold og form.

Oppdragets varighet er ca 6 måneder, med 4 samlinger iløpet av perioden. Hver samling vil vare ca 3 timer.

Oppstart første uka i desember.

Arbeidsoppgaver

  • Bidra med ideer og innspill til foreslått innhold relatert til tekst, design og presentasjon.

Utdanning

  • Ingen utdanningskrav er relatert til oppdraget

Interesser

  • Interesse for bøker, design, materialbruk og kreativ utforming
  • Kjent med språk og kreative uttrykk relatert til sin aldersgruppe

Personlige egenskaper

  • Være selvstendig, men like å samarbeide
  • Svært god formidlingsevne
  • Svært god forståelse for målgruppas behov
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
  • Interesse for redaksjonelt arbeid
  • Må være mellom 19 og 25 år

Søknadsfrist 31. oktober

Send søknad