Det er generelt tillatt å fotografere i Nasjonalmuseets utstillinger.

Profesjonelle produksjonsselskaper, reklamebyråer eller andre fotografer som ønsker å bruke Nasjonalmuseet som lokasjon, bes henvende seg til utleie@nasjonalmuseet.no

Obs! Foreløpig er det kun mulig å fotografere i Nasjonalmuseet – Arkitektur. Villa Stenersen er under rehabilitering og ikke tilgjengelig for øyeblikket.

Pressefotografer kan henvende seg til presse@nasjonalmuseet.no