Du må gjerne fotografere utstillingene, men vi ber deg slå av blits på kameraet først. 

Profesjonelle produksjonsselskaper, reklamebyråer eller andre fotografer som ønsker å bruke Nasjonalmuseet som lokasjon, bes henvende seg til utleie@nasjonalmuseet.no

Pressefotografer kan henvende seg til presse@nasjonalmuseet.no