Nasjonalgalleriet skal fortsatt være en del av Nasjonalmuseet og vil være et åpent og levende visningssted for kunst. Rehabiliteringen bidrar til at vi kan åpne opp områder som i dag ikke er tilgjengelige for publikum, som byggets tredje etasje og kjelleren. Dette vil gi større publikumsområder, atelierer og produksjonssaler. Dagens kunstscene kan da bli en sentral del av byggets fremtid, samtidig som Nasjonalmuseet fortsatt skal ha utstillinger i bygget.