Over 100 000 verk skal flyttes og komme på plass i det nye museet som åpner i 2022. Mer enn 53 000 av disse verkene skal flyttes fra Nasjonalgalleriet. For å sikre en trygg flytteprosess for kunsten, må bygningen holdes midlertidig stengt da det av sikkerhetsmessige og praktiske årsaker ikke er forsvarlig med normal drift i bygget under flytting.