Ved å redusere frakt så sparer vi miljøet, slik mange andre medlemsorganisasjoner har gjort før oss.