Medlemskortet er personlig og gjelder kun for deg selv.