Ja, et medlemskap forutsetter at du har en unik e-postadresse.