Det er valgt ut 6 500 verk fra samlingen. Dette er de verkene vi mener best forteller en felles historie om kunst, arkitektur og design. Det betyr ikke at dette er en fasit. Utstillingen vil også endres. At utvalget vil diskuteres og debatteres, er helt naturlig.