Tilgang via inngang fra baksiden av bygget, mot byggetomta til det nye Nasjonalmuseet.