Publikumsarealene i det nye Nasjonalmuseet har god akustikk. Bemannede skranker og flere møte- og formidlingsrom for publikum har teleslynge.

Skiltene er utformet med hensyn til god lesbarhet for alle. Det er også punktskrift på flere skilt.

Besøkende med førerhund er selvsagt velkomne.

For publikummere med nedsatt syn og behov for ekstra lys, er det mulig å låne lommelykt i infoskranken.

Museumsguide-appen er utviklet for å øke tilgjengeligheten til kunsten og gjøre det enklere å navigere i det nye museumsbygget. Appen byr på muligheten til å oppleve mye av innholdet i det nye museet gjennom lyd. Det er synstolkning av 21 verk og 92 samtalekort plassert i benker i samlingspresentasjonen. 21 av lydfortellingene er også laget med tegnspråk. 

Appen bruker tilgjengelighetsinnstillinger slik de er innstillt på din enhet.