Stengt på grunn av smittevern

Nasjonalmuseet - Arkitektur og Villa Stenersen er berørt av nye smittevernregler for Oslo og vil derfor holde foreløpig stengt til 4. februar 2021. 

Butikken i Mellomstasjonen holder åpent som vanlig og ivaretar hensyn til smittevern.

Vi håper på å kunne ta i mot publikum i begrensede mengder fra og med 5. februar, men ser oss nødt til å avlyse alle planlagte gruppeaktiviteter ut januar, pga smittevernshensyn. Enkelte arrangementer vil gjennomføres digitalt i denne perioden.

Mer informasjon