Blikkåpner Oslo inviterer til utstillingshelg 5-7. november.

Jeg teller til hundre er en utstilling kuratert av ni Blikkåpnere i alderen 16 til 19 år og to mentorer, med program på Astrup Fearnley Museet, Mellomstasjonen og Kunstnernes Hus.

I kantina på Nasjonalmuseet sitter en gruppe forvirra ungdom og skal kuratere en utstilling. Vi har dårlig tid og må komme raskt i gang hvis den i det hele tatt skal bli noe av. Tema, frister og lokaler er uvisst. Vi har bare et par timer i uka til rådighet, og skal utføre opptil flere måneders arbeid på mindre enn to måneder. Vi er jo egentlig de som besøker, de som betrakter jobben til andre kuratorer, men nå er det altså vi som skal lage en utstilling. Det er forskjellige meninger og synspunkter fra alle kanter. Man møter på ulike problemstillinger hele tiden. Hvordan vil andre kunne relatere til temaet? Hva vil verkene formidle? Kan man feste skruer i denne veggen? Tema og tittel var vanskelig. Til slutt kom vi likevel frem til et veldig aktuelt tema: Frirom.

Vi er sultne etter frirom, et sted å være, et sted uten restriksjoner, et sted man kan være ungdom. Grønt gress og åpen himmel får det til å føles som grønt nivå, hvor klemmer og handshakes og nære samtaler er lov. Kunsten er jo en form for frirom også, hvor vi kan forlate denne verden gjennom tegning, maleri, dans, skrift og så mangt. Et sted hvor uansett om du ytrer din mening om verden eller noe helt abstrakt er det bare ditt. Du skapte det, du eier det, men alle kan oppleve det.

Jeg teller til hundre

Utstillingen er kuratert av ni Blikkåpnere i alderen seksten til nitten år og to mentorer. Utstillingen viser verk av seksten enkeltkunstnere og et prosjekt med tre deltakere, alle utvalgt gjennom anonym juryering og laget av kunstnere mellom femten og tjuefem år. Kuratorgruppen har reflektert mye over tematikk, hva de assosierer med ungdom og hva det vil si å være ung i dag. Svarene på dette er mangfoldige og mange, like mange som det finnes ungdom. Dette mangfoldet har de forsøkt å speile i verksutvalget i utstillingen.

Program

Fredag 5. november

18.30-21.00: Utstillingsåpning på Kunstnernes Hus

Lørdag 6. november

11.00-17.00: Utstillingen er åpen på Kunstnernes Hus

12.00-16.00: Videoprogram på Mellomstasjonen

13.00-14.30: Performanceprogram på Astrup Fearnley Museet

13.00-15.30: Guidet kunstvandring med performance, film og kunstutstilling på Astrup Fearnley Museet (Påmelding her)

Søndag 7. november

11.00-15.00: Utstillingen er åpen på Kunstnernes Hus

12.00, 13.00 og 14.00: Omvisninger i utstillingen på Kunstnernes Hus

Kunstnere i utstillingen

Performanceprogram med visningssted Astrup Fearnley Museet
Frida Vige Helle
Pål Mikael Sterk-Hansen

Filmprogram med visningssted Mellomstasjonen:
Edvard Sundt Skodvin

Utstilling med visningssted Kunstnernes Hus:
Aurora Havik Seweriin
Edvard Sundt Skodvin
Eva Hansen Sjøvold
Innsatte ved Romerike fengsel
Jakob Berg
June Mangrud Haug
Laura Al-Jabury
Maia Glad Coulson
Olav Hylland
Olivia Løvdal Ingvoldstad
Pål Mikael Sterk-Hansen
Sigurd Grøndahl
Sondre Røssaak Aanensen
Sonja Nesterova
Victoria Skogsletten Dalen
Ylva Soleim

Kuratorteam

Marzia Alizada
Ilaf Sawash
Noah Wilson
Mateo Tilrem
Khushi Chahal
Leonel Jimenez
Ferdinand Kalfoss
Iris Brustad
Liana Israilova

Om Blikkåpner Oslo

Blikkåpnerne er unge mellom 16-19 år som jobber med formidling av kunst for Kunstnernes Hus, Astrup Fearnley Museet og Nasjonalmuseet. I dette utstillingsprosjektet løfter de frem andre unge for et ungt publikum sammen med to mentorer, billedkunstner Solveig Ane Kirkaune Øksendal og Blikkåpner-koordinator Astrid Bøe Drejer.