• 10.–11. desember 2020
  • Nettarrangement

Strømmes direkte

Vi oppdaterer snart med tidspunkter og info om hvor du kan følge seminaret.

Nasjonalmuseet og Kulturtanken inviterer til digitalt formidlingsseminar!

Kunstformidling er en prosess der kontakten mellom kunst og mennesker blir til i et uforutsigbart samspill. Under formidlingsseminaret «La den rette komme inn» utforsker vi kunstformidlingens premisser, opplevelser og former – fra det underkommuniserte, det uforglemmelige til det uventede og kontroversielle.

Når «den rette kommer inn» kan både kunstens betydning og menneskers perspektiver utfordres, oppløses eller forvandles.

Vi inviterer foredragsholderne og deg som deltager, til å reflektere over flere spørsmål: Hva er god kunstformidling? Hvilke premisser hviler den på? Hvem har definisjonsmakt? Hvordan betrakter og møter vi ulike målgrupper?

Hvem er «den rette»?

Vel møtt!

Vi oppdaterer snart med navn og tidspunkter, og hvor du kan følge seminaret.