• 1. september 2020
  • Nettarrangement
  • 10–15.30

Velkommen til årets Øyepå! 

I år blir seminaret arrangert digitalt, via Zoom.

Øyepå ble etablert i 2019 som en nasjonal møteplass for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken, og er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Oslo DKS, Kulturtanken og Nasjonalmuseet.

I år gjør vi visningsarenaen om til en plattform for erfaringsdeling der det overordnede temaet er digital formidling av visuell kunst for barn og unge.

Programmet er delt i to deler:

  1. Beredskapsrommet: En felles refleksjon og samtale om erfaringer produsenter og fagansvarlige har gjort i pandemiens første fase: Hva ble gjort? Hvordan ble initiativene tatt imot? Hva kan vi ta med oss videre av gode erfaringer?
  2. Mulighetsrommet: Vi ser fremover og undersøker nye formidlingsformer for visuell kunst. Hvordan kan eller bør kunstformidlingen bruke digitale kanaler og formater til å skape nye uttrykk på kunstens premisser?

Program


09:00: Velkommen!
● Øystein Strand og Kyrre Bjørkås fra Kulturtanken ønsker velkommen
● Kurator og moderator Nicole Rafiki presenterer årets Øyepå


09:15: Beredskapsrommet - Tre produksjoner fra Den kulturelle skolesekken
● Kristina Junttila fra Nordnorsk Kunstnersenter presenterer Et godt sted å være
● Marit Bakken fra DKS Trøndelag presenterer Tilfeldigheter satt i system
● Camilla Sune fra Henie Onstad Kunstsenter presenterer New Visions
● Spørsmål og innspill


10:30: Nye rom, ny praksis del 1:
● Tin Phan, arkitekt, om digital innovasjon og den menneskelige faktoren
● Tore Vagn Lid, regissør og professor ved KHiO og NTNU om forskningsprosjektet Analogiseringen av det digitale og forestillingen 03:08:38 Tilstander av unntak
● Spørsmål og innspill


11:30 Lunsj


12:30: Nye rom, ny praksis del 2:
● Håkon Lillegraven fra Fotogalleriet om digital kunstformidling under pandemien
● Charlotte Blanche Myrvold fra Kulturtanken om FoNT-prosjektene (Formidlingsmodeller og ny teknologi)
● Ådne Obrestad og Isha Nabi, lærer og elev ved Etterstad VGS om erfaringer med Celledeling av Hanne Ramsdal og Rebekka Nystabakk
● Spørsmål og innspill


13:40 Pause


13:50 Mulighetsrommet
● Nicole Rafiki utforsker mulighetsrommet i samtale med kunstnerne Yohannes Mekonnen og Ilavenil Jayapalan
● Spørsmål og innspill


15:00: Avsluttende refleksjoner fra Øyepås programråd

Med forbehold om endringer


Programgruppen består av:

Nicole Rafiki, gjestekurator
Inger-Johanne Molven, DKS Oslo
Jeanette Steen Kristensen, DKS Nordland
Mei Silja Szetu, Nasjonalmuseet
Vibeke Kirkebø Hegg, DKS Viken
Rami Maktabi, DKS Viken

Nicole Rafiki

Nicole Rafiki (f. 1989) har en BA i internasjonale utviklingsstudier fra OsloMet og en MA i samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder. Hun har tidligere jobbet som journalist og dokumentarfotograf og med enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet «Descendants» er et bidrag til FNs tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse, og er blitt vist i offentlige utstillinger i Oslo, Trondheim, Kristiansand og Bergen. Rafiki har jobbet med kunstfotografi siden 2018. Hennes kunstneriske arbeid har blitt vist i internasjonale gruppeutstillinger, inkludert en av Afrikas største kunstmesse Turbine art fair i 2019. I 2020 debuterer Rafiki med sine første to soloutstillinger på Fotografiens hus og Kunstplass Contemporary Oslo.