Maleri med fortvilet kvinne
Edvard Munch, «Aske», 1895
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • 28. oktober 2021
  • Strømmes på Facebook og Youtube

I 1891 kjøpte Nasjonalgalleriet sitt første verk av Edvard Munch. I dag består Nasjonalmuseets Munch-samling av 57 malerier, 164 grafiske blad og 15 tegninger.

Allerede i 1924 fikk kunstneren en egen sal viet hans bilder, og i forbindelse med Nasjonalgalleriets 100-årsjubileum i 1937 ble en ny Munch-sal innviet. Denne salen har vært modell for Munch-rommet i det nye Nasjonalmuseet, der 18 av Munchs mest betydelige verk skal vises. Maleriene som inngår i «Livsfrisen» står sentralt i den nye presentasjonen: Her skildrer Munch det moderne sjeleliv gjennom ikoniske verk som Skrik, Madonna, Aske, Livets dans og Døden i sykeværelset.

Høsten 2021 publiserer museet en ny bok som gir oversikt over alle verk av Edvard Munch i Nasjonalmuseets samling. Boken inneholder en grundig gjennomgang av forholdet mellom kunstneren Munch og Nasjonalgalleriet.

I samtalen forteller kuratorene Vibeke Waallann Hansen, Øystein Ustvedt, Wenche Volle og Mai Britt Guleng om funn, tanker og overraskelser i arbeidet med det nye Munch-rommet og den nye boken.

11. juni 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge. «Mot et nytt museum» inkluderer foredrag, samtaler og pop-up-utstillinger. Serien gir et innblikk i det faglige arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.

Se flere foredrag

Følg sendingen her:

Jobber ... Jobber ...