gutt ser på en skulptur av et hode
Finner du sanden i maskineriet?
Foto: Teknisk museum / Lars Opstad
  • 14. november 2021
  • Teknisk museum
  • Familievennlig

Har du noen gang hatt sand i skoen eller mellom tærne på sommeren? Irriterer det eller kiler det litt?

I denne korte omvisningen ser vi på noen få utvalgte kunstverk fra utstillingen Sand i maskineriet. Nasjonalmuseet på Teknisk museum. Kunstverkene i utstillingen er kanskje ikke så lette å oppdage, og fungerer derfor litt som denne irriterende sanden. I omvisningen spør vi hva som egentlig er kunst og om kunstverk kan opplyse oss på samme måte som teknologi.

Oppmøte i resepsjonen på Teknisk museum.

I samarbeidsutstillingen Sand i maskineriet skapes uventede møter mellom kunst og teknologi. Verk fra Nasjonalmuseets samling har sneket seg inn i Teknisk museums egne utstillinger og fungerer som stille kommentarer eller som støy til temaene som presenteres.