Konservering av plast.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 10. november 2021
  • Zoom

Fullbooket

Lenke for å følge webinaret sendes på mail til alle påmeldte.

Plast er et materiale som har bidratt til å revolusjonere menneskets liv og gitt oss nye muligheter. Vi finner den i alt fra medisinsk utstyr til design og kunst. 

Plast har ofte en begrenset levetid, og er kjemisk ustabil. Det nasjonale forskningsprosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plastgjenstander i museer og samlinger) har som mål å hindre at en viktig del av kulturarven vår smuldrer opp og går tapt. Prosjektet har et ønske om å øke bevisstheten om plastmaterialene, deres egenskaper og mulige nedbrytningsprosesser.

Dette webinaret handler om nedbrytning og bevaring av plast fra et konserverings-, forsknings- og kunstperspektiv. Med korte innslag fra prosjektdeltagerne får du innblikk i museenes arbeid med plast. Det blir samtale mellom kunstner og plastforsker. Tre foredragsholdere bidrar med sitt perspektiv innen plasthistorie, miljøhistorie og filosofi. Resultatene fra dette fireårige samarbeidsprosjektet blir presentert. Det blir satt av tid til spørsmål.

I webinaret møter du:

  • Liv Ramskjær (Generalsekretær i Norges Museumsforbund, plasthistoriker)
  • Finn Arne Jørgensen (Professor i miljøhistorie, UiS)
  • Solveig Aasen (Forsker, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO)
  • Kira Wager (Kunstner)
  • Fredrik Qvale (Konservator, KORO)
  • Yvonne Hed (Seniorforsker, Norner)
  • Dominique Fromageot (R&D Director, CNEP, Centre National d’Evalution de Photoprotection)

Program

Del 1. Kl. 9.00–10.00

Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldmuseene: Velkommen

Kari Skytt Andersen, Nasjonalmuseet: Velkommen

Liv Ramskjær: Plast i det moderne Norge - om plastens inntog i norsk daglig- og næringsliv

Finn Arne Jørgensen: Miljøhistorie

Solveig Aasen: Hva bør bevares ved plastgjenstander i kunst- og museumssamlinger i lys av filosofisk persepsjonsteori?

Kort pause

Del 2. Kl. 10.00-11.00

Spørsmål og svar med Ramskjær, Jørgensen og Aasen

Presentasjon av prosjektdeltakerne i forskningsprosjektet RAPMUS (Redusert aldring og aktiv konservering av plast i museer og samlinger)

Fredrik Qvale: Istandsettelse og konservering av en utendørs glassfiber skulptur

Kort pause

Del 3. Kl. 11.00–12.00

Panelsamtale med Kira Wager (kunstner), Yvonne Hed (Norner), Dominique Fromageot (CNEP) (in English)

Spørsmål og svar med Wager, Hed og Fromageot

Avslutning