Collage som kombinerer tegning og foto. Stort rom med interiør i lyst tre. Mennesker som driver med forskjellige aktiviteter.
Det vi deler. En modell for bofellesskap. Illustrasjon: Helen & Hard
  • 20. mai 2021
  • Internasjonalt – Strømmes på Facebook og YouTube

Strømmes på Facebook og Youtube fra kl. 14.00 20. mai 2021.

Nasjonalmuseet har i 2021 kurator- og prosjektlederansvar for den nordiske paviljongen under arkitekturbiennalen i Venezia. Biennalen regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling.

Til biennalen samarbeider Nasjonalmuseet med det norske arkitektkontoret Helen & Hard. I utstillingen «Det vi deler. En modell for bofellesskap» bygger de en modell av et bofellesskap i full skala inne i paviljongen.

Årets biennale har hovedtemaet «How will we live together?», og handler om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap. En digital versjon av utstillingen vil være tilgjengelig på nasjonalmuseet.no.

I Venezia lager Helen & Hard lager et helt nytt prosjekt som er tegnet spesielt for Den nordiske paviljongen. Prosjektet tar utgangspunkt i bofellesskapet Vindmøllebakken i Stavanger. Vindmøllebakken er tegnet av Helen & Hard, og er et unikt kommersielt boligprosjekt som bygger på beboermedvirkning og bærekraftige løsninger. Prosjektet vant Statens pris for byggkvalitet 2020. I Vindmøllebakken har beboerne relativt små, men fullt utstyrte leiligheter, felles områder og funksjoner, og et levende lokaldemokrati.

Åpningen strømmes på Nasjonalmuseets YouTube-kanal og Facebook torsdag 20. mai fra kl. 14.00. Mer info kommer.

Velkommen!

Se strømmingen her fra kl. 14.00 20. mai

Jobber ... Jobber ...