Christian Krohg «Albertine i politilegens venteværelse» (Påbegynt 1885, avsluttet 1887)
Foto: Jacques Lathion / Nasjonalmuseet
  • 2. juni 2021

Vises på Facbook og YouTube

Se samtalen på museets Facebook eller YouTube

2. juni er den internasjonale sexarbeiderdagen og det markerer vi med en samtale mellom aktivist og sexarbeider «Hanna», Camilla Hammergren fra Pro Sentret, Stina Høgkvist, direktør for Nasjonalmuseets samling. 

Med utgangspunkt i Christian Krohgs Albertine i politilegens venteværelse (1885) snakker de om sexarbeidernes vilkår i 1800-tallets Kristiania og i dagens Oslo, og om symbolikken, ringvirkningene og betydningen av Krohgs banebrytende maleri og tilknyttede roman i dag.

I forkant av samtalen vil kurator Ellen Lerberg holde en kunsthistorisk introduksjon til verket.

Markeringen av sexarbeidernes dag startet i 1975, da 100 sexarbeidere okkuperte en kirke i Lyon for å uttrykke sinne over egne levekår. Pro Sentret i Oslo er et nasjonalt kompetansesenter som blant annet jobber med kunnskapsformidling og veiledning om prostitusjon.

Se samtalen her fra onsdag 2. juni kl. 11

Jobber ... Jobber ...