• 2. juli 2021
  • Norge rundt med Nasjonalmuseet – Røros kirke

Når Gate i Røros (1902) vises i Røros kirke, er det en enestående mulighet til å oppleve Harald Sohlbergs maleri inne i kirken han malte for drøyt et århundre siden.

Sohlberg tilbrakte noen år i Røros sammen med sin familie på begynnelsen av 1900-tallet, og skapte her noen av de mest folkekjære verkene i norsk kunst. Spesielt gjelder det maleriene der han skildrer fargerike husrekker, med Røros kirke i bakgrunnen.

Sohlbergs malerier ble etter hvert et godt hjelpemiddel i arbeidet med å bevare den særegne trebebyggelsen i Røros. Allerede i 1922 ble åtte bygninger fredet, og flere sto for tur. I 1980 ble Røros ført opp på UNESCOS verdensarvliste, og området rundt, cirkumferensen, ble inkludert i 2010.

Program for dagen:

  • 11.00 Velkommen, ved menighetsrådets leder Rutt-Karin Engzelius. Introduksjon til maleriet, ved Ellen J. Lerberg, Seniorkurator formidling, Nasjonalmuseet
  • 11.30 Vandring i Bergstaden, ved Ingeborg Anna Ødegaard fra Rørosmuseet
  • 14.00 Introduksjon til maleriet, ved Ellen J. Lerberg, Seniorkurator formidling, Nasjonalmuseet
  • 14.30 Vandring i Bergstaden, ved Ingeborg Anna Ødegaard fra Rørosmuseet
  • 18.00 Introduksjon til maleriet, ved Ellen J. Lerberg, Seniorkurator formidling, Nasjonalmuseet. Orgelkonsert ved Stephen Hicks, kantor i Røros kirke

Så langt korona-regler tillater det, vil kirkerommet være åpent og tilgjengelig for publikum hele dagen.

Utstillingen er et samarbeid mellom Røros kirke, Rørosmuseet og Nasjonalmuseet. 

Book plass på vandring i Røros her.

Norge rundt med Nasjonalmuseet 

Denne sommeren skal flere kjente verk fra Nasjonalmuseets samling vises fram på sitt «hjemsted», og alle landets fylker vil få besøk. I noen tilfeller vises kunstverket på stedet der det ble skapt, mens i andre tilfeller er det motivet eller kunstneren som har en tilknytning til stedet.