• 29. september 2021
  • Arkkitehtuurimuseo MFA, Strømmes på Facebook

Seminaret er på engelsk og er gratis.

Følg og strøm seminaret på Facebook

Årets Venezia-biennale er åpen fra 22. mai til 21. november 2021. Teamet i år er How will we live together? og handler om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap.

I Venezia svarer Nasjonalmuseet og Helen & Hard på biennalens hovedtema med et helt nytt prosjekt som er tegnet spesielt for Den nordiske paviljongen, som stiller spørsmål ved hva vi er villig til å dele med andre. 

Dette seminaret ser nærmere på biennale-temaet med utgangspunkt i trearkitektur og bruk av moduler. Etter en velkomst av Martin Braathen og Helen & Hard fortsetter vi med presentasjoner av lokale prosjekter ved Livady Architects, Studio Puisto og meta architects, som fokuserer på økologiske og bærekraftige løsninger.

Nordisk seminar er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, Arkdes i Stockholm og Arkitekturmuseet i Finland.

Les mer om utstillingen på årets Venezia-biennale

Se opptak av strømmen fra Helsinki her

Jobber ... Jobber ...