Den nordiske paviljongen i Venezia. Foto: Ferruzzi, 1962
  • 4. november 2021
  • Strømmes på Facebook og Youtube

Scroll ned for å se foredraget.

Hvordan arkitektur kan skape en ideell ramme for å vise kunst, var et spørsmål som opptok arkitekten Sverre Fehn. Utstillingspaviljongene han tegnet for verdensutstillingen i Brussel (1958) og Biennalen i Venezia (1962), er i dag kjent verden over.

I det nye Nasjonalmuseet er et eget rom viet til Fehn. Her vil de to utstillingspaviljongene spille hovedrollen. Rommet vil også presentere design og maleri og speile samspillet mellom kunst, arkitektur og design.

I foredraget gir seniorkurator Birgitte Sauge deg en smakebit på hva du får se i Fehn-rommet. Blikket rettes også mot andre rom og eksempler fra arkitektursamlingen som vil inngå i den nye samlingsutstillingen.

Foredraget strømmes på Facebook og YouTube.

11. juni 2022 åpner det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge. «Mot et nytt museum» inkluderer foredrag, samtaler og pop-up-utstillinger. Serien gir et innblikk i det faglige arbeidet som har foregått i kulissene, mens store deler av museet har vært stengt.

Se flere foredrag

Se foredraget her

Jobber ... Jobber ...