blå bildevev med frynser med fugl på
Hannah Ryggen, «Vipa på Ørlandet», 1950 © Ryggen, Hannah/BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Frode Larsen
  • 2. september 2021
  • Norge rundt med Nasjonalmuseet – Besøkssenter våtmark Ørland

Billedveven  Vipa på Ørlandet  av Hannah Ryggen  kommer til  Besøkssenter våtmark  Ørland!

Hannah Ryggens kunstnerskap er nært knyttet til Ørlandet. Her bodde hun på et småbruk sammen mannen og datteren sin fra midten av 1920-årene til 1956. I dag er Ryggen mest kjent for sterkt politisk engasjerte arbeider, men temaer fra det nære hverdagslivet går også igjen i verkene hennes.

Det å bruke naturen hun hadde rundt seg, ble en selvfølge for Ryggen. Hun levde tett på naturen og farget sitt eget garn med planter fra området. Det store og det lille, det nære og det hverdagslige som hun formidlet i sine kunstverk, oppleves som aktuelt også i dag. Vipa på Ørlandet er et eksempel. Vipa er en fugleart med en lang historie på Ørlandet, og den har nylig kommet på listen over utryddingstruede fugler.

Prosjektet er et samarbeid mellom Roret Ørland Kulturforetak KF og Nasjonalmuseet.

Billedveven vises i  det  nyåpnede  Besøkssenter våtmark på Ørlandet.   Det  er gratis adgang for publikum gjennom hele visningsdagen.  Verket er utstilt kl. 12.00–19.00 og tilgjengelig for publikum i dette tidsrommet. Det blir innslipp til foredragene kl. 12 og 17.

I  tillegg  vil det  bli gitt  korte, uformelle  introduksjoner til kunstverket. 

Verket blir vist i besøkssenteret, mens programmet gjennomføres i formidlingsrommet som ligger vegg i vegg med besøkssenteret. 

Program

  • Kl.  11:30–12:00: Offisiell åpning av besøkssenteret
  • Kl. 12:00–12:20 og kl. 17:00 – 17:20: «Vipa – kamp og kurtise i kulturmarka» ved biolog Gaute Grønstøl
  • Kl. 12:20–12:40: «Potteblått – sted og folk i Hannah Ryggens tråder» ved Solveig Lønmo, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
  • Kl 12:40–13:00 og kl. 17:20–17:50: Foredrag ved Rikke Lundgren, Nasjonalmuseet - «Det store og det lille. Hannah Ryggens kunstnerskap i verden».

Norge rundt med Nasjonalmuseet

Denne sommeren skal flere kjente verk fra Nasjonalmuseets samling reise Norge rundt og vises fram på steder som de har en spesiell tilknytning til. Alle landets fylker vil få besøk av kunst- eller designskatter. I noen tilfeller vises kunstverket på stedet der det ble skapt, mens i andre tilfeller er det motivet eller kunstneren som har en tilknytning til stedet.

Antallet besøkende tilpasses gjeldende smittevernregler.

Kunsten kommer hjem

Norge rundt med Nasjonalmuseet inngår i Kunsten kommer hjem, Nasjonalmuseets program for 2021. I løpet av året inviteres publikum til å oppleve sentrale verk fra museets samling på visningssteder som Kunstnernes Hus, Blaafarveværket, Dronning Sonja KunstStall og Teknisk Museum.

Når Nasjonalmuseets nye bygning i Oslo åpner 11. juni 2022, vil du kunne se flere sentrale billedvever av Hannah Ryggen. De vil bli vist sammen med malerier av flere av hennes samtidige malere som Bendik Riis, Arne Ekland og Kai Fjell. Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til det nye Nasjonalmuseet og til nye møter med verk av Hannah Ryggen.

Les mer om verket her.