Foto: Morten Thorkildsen
  • 3. februar–26. mars 2006
  • Kunsthallen på Tullinløkka

Vorarlberg blir i dag framhevet som et av de mest interessante områdene for samtidsarkitektur i Europa. Den vestligste staten i Østerrike er skilt fra resten av landet av det mektige fjellmassivet Arlberg, mens nabolandene Tyskland, Sveits og Italia ligger snublende nær. Som hele Rhindal-regionen sliter også Vorarlberg med en bebyggelse som sprer seg planløst i landskapet, og en fragmentering av næringsliv og samfunn. Likevel har man de siste tiårene klart å forhindre at arkitekturpolitikken er blitt overkjørt av kortsiktige økonomiske interesser. I området mellom Bodensjøen og Arlberg er det satset på en bærekraftig, teknologisk og designmessig nyskapende arkitektur, økologisk planlegging og bygging, og håndverksmessig fagkunnskap.

Utviklingen begynte med noen revolusjonerende boligprosjekter på 1960-tallet. Effekten ble ennå sterkere og mer vidtrekkende med neste generasjon arkitekter på 1980-tallet. Disse arkitektene kalte seg "Vorarlberger Baukünstler". De ble internasjonalt kjent for sine enkle trekonstruksjoner som egnet seg til brukermedvirkning i planlegging og bygging. Gruppen propaganderte for en økologisk, rasjonell hverdagsarkitektur som forutsetning for en åpen, moderne boform. Trass i sterk motstand i begynnelsen, vant disse prinsippene fort gjenklang i hele regionen. Fra den lille gruppens "konstruktive provokasjoner" oppsto det en sosial dynamikk. I dag er kvalitetsbevisst bygging nesten en borgerplikt i Vorarlberg, og det blir sjelden bygget uten arkitekt. Høsten 2000 fastslo designmagasinet "Wallpaper": "Etter å ha saumfart hele jordkloden, er vi enstemmig i vår beslutning om å kåre Vorarlberg til den mest progressive regionen i verden når det gjelder ny arkitektur."

Nyskapende arkitektur

Baumschlager-Eberle er det største arkitektkontoret i Vorarlberg og har spilt en viktig rolle i utviklingen av nyskapende arkitektur i regionen. Hovedkontoret deres ligger fremdeles i Bregenz ved Bodensjøen, men de har vokst seg ut av Vorarlberg og har nå kontor også i Vaduz og Wien og oppdrag i mange land.

«Nyskapende østerriksk arkitektur» består av to utstillinger: «Konstruktiv provokasjon og Baumschlager-Eberle».

«Konstruktiv provokasjon. Samtidsarkitektur i Vorarlberg»

viser tettheten av samtidsarkitektur av høy kvalitet i Vorarlberg. Utstillingen prøver også å besvare det ofte stilte spørsmålet om årsakene til den positive arkitekturutviklingen i området. Her vises arkitektur som en del av en levende byggekultur med alle dens tekniske, designmessige, samfunnsmessige, økologiske og håndverksmessige aspekter. I stedet for å fokusere på enkelte arkitekters verk og forklare prosjekter ved hjelp av modeller og tegninger, forteller utstillingen om begynnelsen på og framveksten av en bred bevegelse som muliggjorde en arkitektur som høynet livskvaliteten for den enkelte og for samfunnet. Utstillingen, som er delt inn i 13 temaer presentert på syv romelementer, ble laget som en vandreutstilling på initiativ fra Fransk arkitekturinstitutt (ifa) i samarbeid med Vorarlberg arkitekturinstitutt (vai). I Paris ble den sett av bortimot 20.000, og senere er den vist i elleve franske byer. Kurator for utstillingen er Marie-Hélène Contal (ifa). Den engelske utgaven av utstillingen "Construktive Provokation" har sin første visning her i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

«Baumschlager-Eberle, fra regional til internasjonal, bygninger og prosjekter 1996–2006»
presenterer prosjekter tegnet ved arkitektkontoret Baumschlager-Eberle i løpet av de siste ti årene. Den internasjonale anerkjennelsen arkitektkontoret nyter, skyldes ikke bare prosjektene de har bygget, men også deres deltakelse i en rekke konkurranser og deres ekspertise på viktige områder. Prosjektene som vises illustrerer spennet i "Baumschlager-Eberles" arbeider, fra regionale hus til store internasjonale prosjekter. Her presenteres vellykkede arkitektoniske tilpasninger til både landlige og urbane kontekster. Arkitektkontoret benytter seg alltid av det siste innen teknologisk utvikling for å oppnå høyest mulig standard i kvalitet og komfort. Utstillingen inneholder tegninger, modeller, fotografisk dokumentasjon og video.