• 3. mai–19. august 2007
  • Kunsthallen på Tullinløkka

I den postmoderne verda har omgrepet skulptur blitt utvida. Oppfatninga om "rein form" blir sterkt utfordra. Utstillinga viser verk frå dei siste 40 åra, der det tradisjonelle skulptur- og forminnhaldet blir utfordra. Spekteret av verk viser materiale og uttrykk frå det kvardagslege, assosiasjonar til søppelmateriale og vidare inn i ei konseptuell forklarings- og erfaringsverd.

Utstillinga viser blant anna verk av Kristina Bræin, Dagmar Demming, Jan Freuchen, Isa Genzken, Jon Gundersen, Wade Guyton, Inghild Karlsen, Imi Knoebel, Jannis Kounellis, Egil Martin Kurdøl, Louise Lawler, Kamin Lertchaipraset, Sol LeWitt, Camilla Løw, Helen Mirra, Michael O'Donnell, Eva Rothschild, Reiner Ruthenbeck, Richard Serra, Robert Smithson, Kelley Walker, Franz West, Camilla Wærenskjold og Snorre Ytterstad.

Kuratorer for utstillingen er Andrea Kroksnes og Randi Godø.