Zambia World Bank Education Project. Arkitekt: Gunnar Hyll. Schools all over Zambia 1971–1978.
Foto: Mette Tronvoll (2014)
  • 7. juni–23. november 2014
  • Den nordiske paviljongen, Arkitekturbiennalen i Venezia 2014

Utstillingen i Den nordiske paviljongen i Venezia, som Nasjonalmuseet i år har ansvar for, viser hvordan moderne nordisk arkitektur inngikk som en vesentlig del av bistanden til Øst-Afrika i perioden 1960–80, og hvordan den nordiske velferdsmodellen kom til uttrykk i en rekke byggeprosjekert.  Den nordiske paviljongen eies av Sverige, Finland og Norge i fellesskap. I 2014 er det Nasjonalmuseet som har ansvar for gjennomføring av utstillingen, i samarbeid med Finlands arkitekturmuseum og Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm.

Arkitektur i kjølvannet av nordisk bistand

Årets utstilling i Den nordiske paviljongen har fått tittelen «FORMS OF FREEDOM. African Independence and Nordic Models». Den undersøker og dokumenterer hvordan moderne nordisk arkitektur inngikk som en vesentlig del av nordisk bistand i det østlige Afrika på 1960- og 70-tallet, og stiller ut til dels hittil ukjente arkitekturprosjekter som ble utviklet i en kort og intens periode fram mot 1980.

Gjensidig utviklingsoptimisme

Frigjøringen av Tanzania, Kenya og Zambia på 1960-tallet sammenfalt med opprettingen av statlig bistand i Norden. De nordiske giverlandene hadde stor tro på at den sosialdemokratiske modellen kunne eksporteres, oversettes og bidra til vekst og velferd. De nye statslederne på sin side så til samarbeidspartnere uten tung kolonihistorie, og til de gode resultatene oppbyggingen av nordiske velferdsstater hadde oppnådd etter andre verdenskrig. Kontakten mellom de nordiske sosialdemokratiene og de nye afrikanske sosialistiske statene var sterk og preget av gjensidig utviklingsoptimisme.   

Uutforsket felt i arkitekturhistorien

Denne arkitekturen er et hittil uutforsket og udokumentert felt i nordisk og internasjonal arkitekturhistorie. Utstillingen kretser rundt to begreper: Mens «Building Freedom» betegner nasjonsbyggingen som foregikk ved hjelp av masterplaner for byer og regioner, prototyper og pre-fabrikerte byggesystemer for utdannings- og helseinstitusjoner, peker «Finding Freedom» mot et eksperimentelt frirom som åpnet seg i møtet mellom nordisk bistand og afrikansk nasjonsbygging, der progressive ideer kunne utvikles til løsninger på høyde med internasjonal avantgarde.

Utstillingen er utviklet av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
i samarbeid med Arkitektur- och designcentrum, Sverige Finlands arkitekturmuseum
Utstillingen er støttet av Utenriksdepartementet, Nordisk kulturfond og Kulturkontakt Nord
Utstillingsarkitekt Space Group