Zambia World Bank Education Project. Arkitekt: Gunnar Hyll. Schools all over Zambia 1971–1978.
Foto: Mette Tronvoll (2014)
  • 3. november 2016–1. februar 2017
  • Nairobi National Museum, Kenya

Gjensidig tro på utvikling og fremgang

Frigjøringen av Tanzania, Kenya og Zambia på 1960-tallet sammenfalt med opprettingen av statlig bistand i Norden. De nordiske landene hadde stor tro på at den sosialdemokratiske modellen kunne eksporteres, oversettes og bidra til nasjonsbygging, modernisering og velferdsutvikling i Afrika.

De nye afrikanske statslederne ønsket på sin side samarbeidspartnere uten tung kolonihistorie, og etablerte solide bånd med de nordiske statene preget av gjensidig utviklingsoptimisme.

Utstillingen undersøker og dokumenterer hvordan moderne nordisk arkitektur inngikk som en vesentlig del av nordisk bistand i det østlige Afrika på 1960- og 70-tallet, og stiller ut tildels hittil ukjente arkitekturprosjekter som ble utviklet i en kort og intens periode fram mot 1980.

Arkitektur som en del av Nordisk bistand – et uutforsket felt

Utstillingen kretser rundt to begreper: «Building freedom» henspiller på hvordan arkitektene bidro i nasjonsbyggingen gjennom utdannings- og helseinstitusjoner, regjeringsbygg, industri, infrastruktur, by- og regionplaner. «Finding freedom» peker på sin side mot det eksperimentelle frirommet som åpnet seg i møtet mellom nordisk bistand og afrikansk nasjonsbygging, der progressive ideer kunne utvikles til løsninger på høyde med internasjonal avantgarde.

Utstillingen forteller den ufullstendige historien om denne arkitekturproduksjonen og viser hvordan deler av den realiserte arkitekturen i dag er mottatt, absorbert, tilpasset og transformert og åpner opp et hittil uutforsket og udokumentert felt i nordisk og internasjonal arkitekturhistorie.

Utstillingen ble først vist på Arkitekturbiennalen i Venezia i 2014, før den kom til Oslo i 2015. Nå vises den på Nairobi National Museum i Kenya.

Kurator: Nina Berre
Co-Kurator: Gro Bonesmo (Space Group)
Prosjektleder: Nina Frang Høyum
Projektleder for visning i Nairobi: Cathrine Furuholmen