Lawrence Weiner, «HELD JUST ABOVE THE CURRENT», 2016.
Foto: Fartein Rudjord/Statsbygg
  • 4. november 2016–1. juni 2018
  • Byggegjerdet ved Mellomstasjonen

Lawrence Weiners verk HELD JUST ABOVE THE CURRENT lyser opp byggegjerdet til det nye Nasjonalmuseet.

Opplev verket på byggegjerdet til det nye Nasjonalmuseet! 50 000 små tatoveringer av verket vil også deles ut flere steder i Oslo. Inntil vinteren 2018 var verket også å finne på Nesoddbåten og på større deler av byggegjerdet til det nye museet.

Lawrence Weiner (f. 1942 i New York) er en av de fremste kunstnerne i USA og Europa i dag. Vi finner kunstverkene hans i tallrike museer, private samlinger og offentlige rom verden rundt. Weiner er en ledende skikkelse i konseptkunstbevegelsen fra 1960-årene, og hans banebrytende og enestående praksis trosser tradisjonelle oppfatninger av hva som er et kunstverk.

Kunstneren selv har definert arbeidet sitt som skulptur. Når han blir spurt, viser han til sitt medium som «språk + materialet nevnt». Weiner hevder at språket i seg selv beskriver en tredimensjonal virkelighet og erklærer at arbeidet er hva det sier at det er. Han vil overskride begrensninger som ligger i bestemte kulturer og kontekster til fordel for individuelle tilnærminger. Dermed er verkene hans alltid til stede, alltid i forandring – og aldri ferdige. Dette fremmer ideen om en allment tilgjengelig kunst og åpner for en radikal omdefinering av forholdet mellom kunstneren og mottakeren.

Weiner i Norge

I dag er Lawrence Weiners eneste permanente arbeid i Norge WATER MADE IT WET, som ble installert på et stort lagerbygg i Svolvær havn under Lofoten International Art Festival i 1999. Han har imidlertid deltatt på flere utstillinger i Norge. I september 2016 hadde han en utstilling på OSL contemporary i Oslo.

Bestillingsverket er et samarbeid mellom Nasjonalmuseet, OSLO PILOT, Statsbygg, Norled og Ruter.