Foto: Andrea Ferro Photography
  • 26. mai–25. november 2018
  • Den nordiske paviljongen – Venezia

Arkitekturbiennalen i Venezia er verdens største og viktigste arkitekturmønstring, og den 16. utgaven har bidrag fra 63 land.

Det finske arkitektkontoret Lundén Architecture Company er valgt som kurator for bidraget fra Finland, Sverige og Norge ved årets biennale. Eero Lundéns prosjekt «Another Generosity» undersøker forholdet mellom naturen og de bygde omgivelser. Målet er å utforske nye måter å produsere bygninger på, og det fintfølende og ofte usynlige samspillet mellom menneskeskapte og naturlige miljøer.

Den nordiske paviljongen

Det nordiske bidraget vises i Den nordiske paviljongen, tegnet av Sverre Fehn og ferdigstilt i 1962. Paviljongen lovpriser naturens ulike fenomener. Lys og lyd materialiseres i en unik arkitektonisk opplevelse. Installasjonen i den nordiske paviljongen i 2018 bygger videre på Fehns ideer og reiser spørsmål om hvordan vi i dag ser på oss selv i møte med naturen.

Prosjektet er bestilt i fellesskap av de tre arkitekturmuseene i Finland, Sverige og Norge: Finlands arkitekturmuseum, som har hovedansvaret i år, ArkDes, Sveriges nasjonale senter for arkitektur og design, og Nasjonalmuseet.