Harald Sohlberg Vinternatt i Rondane
Harald Sohlberg, «Vinternatt i Rondane», 1914.
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • 13. februar–2. juni 2019
  • Internasjonalt – Dulwich Picture Gallery, London

Utstillingen «Harald Sohlberg. Uendelige landskap» var en stor suksess i Nasjonalgalleriet. Nå åpner den i London, og for første gang vises Harald Sohlbergs kunst i så stort omfang for et europeisk publikum.

«Harald Sohlberg. Painting Norway» markerer kunstnerens 150-årsjubileum.

Utstillingen viser bredden og tvetydigheten i Sohlbergs kunst. Bildene er mystiske og tankevekkende. Stille sommernattsmotiver beskriver naturens skjønnhet, men kan samtidig vekke uro.

Fargesterke malerier appellerer til intuisjon og følelser. De tar for seg de skjulte sammenhengene mellom den ytre sansbare verden og menneskets indre vesen.

Unik og evig aktuell

I mange av landskapsmaleriene er fraværet av mennesker påfallende, fordi de samtidig inneholder spor etter menneskelig aktivitet, som hus, veier og telegrafstolper.

Spennet mellom det tradisjonstro og det moderne liv gjør hans billedverden spesiell både i norsk og internasjonal sammenheng. Motivene og malemåten skiller ham fra hans samtidige, men gjør ham også unik og evig aktuell.

Kathleen Soriano er kurator for Dulwich Picture Gallery. Utstillingen fortsetter deretter reisen, og åpner i juli i Museum Wiesbaden i Tyskland, og i november i Trondheim Kunstmusem.

Les om utstillingen på Dulwich Picture Gallery sine nettsider