Veranda med utsikt over sommernatten
Harald Sohlberg, «Sommernatt», 1899
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland
  • 12. juli–27. oktober 2019
  • Internasjonalt – Museum Wiesbaden

Utstillingen «Harald Sohlberg. Uendelige landskap» var en stor suksess i Nasjonalgalleriet. Tidligere i år har den vært i London i Dulwich Picture Gallery, og nå åpner den i Musum Wiesbaden i Tyskland. For første gang vises Harald Sohlbergs kunst i så stort omfang for et europeisk publikum.

Utstillingene markerer kunstnerens 150-årsjubileum.

Utstillingen viser bredden og tvetydigheten i Sohlbergs kunst. Bildene er mystiske og tankevekkende. Stille sommernattsmotiver beskriver naturens skjønnhet, men kan samtidig vekke uro.

Fargesterke malerier appellerer til intuisjon og følelser. De tar for seg de skjulte sammenhengene mellom den ytre sansbare verden og menneskets indre vesen.

Unik og evig aktuell

I mange av landskapsmaleriene er fraværet av mennesker påfallende, fordi de samtidig inneholder spor etter menneskelig aktivitet, som hus, veier og telegrafstolper.

Spennet mellom det tradisjonstro og det moderne liv gjør hans billedverden spesiell både i norsk og internasjonal sammenheng. Motivene og malemåten skiller ham fra hans samtidige, men gjør ham også unik og evig aktuell.

Utstillingsturneen avsluttes i Trondheim Kunstmuseum, hvor utstillingen står fra 23. november 2019 til 9. februar 2020.

Les om utstillingen på Museum Wiesbaden sine nettsider