Den nordiske paviljongen i Venezia.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 29. august–29. november 2020
  • Internasjonalt – Den nordiske paviljongen – Venezia

OBS! Veneziabiennalen har utsatt åpningen av årets biennale i arkitektur som følge av utbredelsen av koronaviruset. Biennalen skulle opprinnelig åpne 23. mai. Ny åpningsdato er 29. august.

Nasjonalmuseet har i 2020 kurator- og prosjektlederansvar for den nordiske paviljongen under arkitekturbiennalen i Venezia. Biennalen regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling.

Til biennalen vil Nasjonalmuseet samarbeide med det norske arkitektkontoret Helen & Hard. Prosjektet forholder seg til hovedkurator Hashim Sarkis konsept «How Will We Live Together?», som handler om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap.

Det fulle konseptet for den nordiske paviljongen vil presenteres våren 2020.

Helen & Hard

Helen & Hard ble startet i 1996 i Stavanger av norske Siv Helen Stangeland og østerrikske Reinhard Kropf. Kontoret har i dag 26 medarbeidere og er blant annet kjent for innovativt bruk av tre som byggemateriale og eksperimentelle boligprosjekter.

Den nordiske paviljongen

Den nordiske paviljongen i Venezia eies av Sverige, Finland og Norge i fellesskap. I 2020 er det Nasjonalmuseet som har hovedansvar for gjennomføring av utstillingen, i samarbeid med kuratorene Reetta Heiskanen ved Finlands arkitekturmuseum, og Kieran Long ved ArkDes, Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm. Statsbygg har ansvaret for selve paviljongbygningen, og vil utføre renoveringsarbeid på paviljongen slik at den er klar til åpningen.

Les mer om Arkitekturbiennalen i Venezia