Den nordiske paviljongen i Venezia.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli
  • 22. mai–29. november 2021
  • Internasjonalt – Den nordiske paviljongen – Venezia

OBS! Veneziabiennalen har utsatt åpningen av biennalen i arkitektur til mai 2021 som følge av utbredelsen av koronaviruset.

Nasjonalmuseet har i 2021 kurator- og prosjektlederansvar for den nordiske paviljongen under arkitekturbiennalen i Venezia. Biennalen regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling.

Til biennalen vil Nasjonalmuseet samarbeide med det norske arkitektkontoret Helen & Hard. Prosjektet forholder seg til hovedkurator Hashim Sarkis konsept «How Will We Live Together?», som handler om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap.

Helen & Hard

Helen & Hard ble startet i 1996 i Stavanger av norske Siv Helen Stangeland og østerrikske Reinhard Kropf. Kontoret har i dag 26 medarbeidere og er blant annet kjent for innovativt bruk av tre som byggemateriale og eksperimentelle boligprosjekter.

Den nordiske paviljongen

Den nordiske paviljongen i Venezia eies av Sverige, Finland og Norge i fellesskap. I 2021 er det Nasjonalmuseet som har hovedansvar for gjennomføring av utstillingen, i samarbeid med kuratorene Reetta Heiskanen ved Finlands arkitekturmuseum, og Kieran Long ved ArkDes, Arkitektur- och Designcentrum i Stockholm. Statsbygg har ansvaret for selve paviljongbygningen, og vil utføre renoveringsarbeid på paviljongen slik at den er klar til åpningen.

Les mer om Arkitekturbiennalen i Venezia