• 22. mai–21. november 2021
  • Internasjonalt – Nettutstilling

OBS! Arkitekturbiennalen åpner 22. mai, ett år forsinket som følge av korona-pandemien.

Nasjonalmuseet har i 2021 kurator- og prosjektlederansvar for den nordiske paviljongen under arkitekturbiennalen i Venezia. Biennalen regnes som verdens viktigste arkitekturutstilling.

Til biennalen samarbeider Nasjonalmuseet med det norske arkitektkontoret Helen & Hard. I utstillingen «Det vi deler. En modell for bofellesskap» bygger de et bofellesskap i full skala inne i paviljongen.

Arkitekturbiennalen 2021

Årets biennale har hovedtemaet How will we live together?, og handler om hvordan arkitekter kan skape nye fellesskap. 

I Venezia lager Helen & Hard lager et helt nytt prosjekt som er tegnet spesielt for Den nordiske paviljongen. Prosjektet tar utgangspunkt i bofellesskapet Vindmøllebakken i Stavanger. Vindmøllebakken er tegnet av Helen & Hard, og er et unikt kommersielt boligprosjekt som bygger på beboermedvirkning og bærekraftige løsninger. Prosjektet vant Statens pris for byggkvalitet 2020. I Vindmøllebakken har beboerne relativt små, men fullt utstyrte leiligheter, felles områder og funksjoner, og et levende lokaldemokrati.

Publikum i Venezia vil kunne bevege seg gjennom et utsnitt av bofellesskapet,  som er laget spesielt for utstillingen, med både fellesområder og beboernes private leiligheter. Kunstneren Anna Ihle, som selv bor i Vindmøllebakken, har undersøkt bofellesskapets sosiale og politiske forutsetninger i et videoverk som presenteres i utstillingen.

En digital versjon av utstillingen vil være tilgjengelig på nasjonalmuseet.no fra åpningsdatoen 22. mai. Velkommen!

Det vi deler

I utstillingen «Det vi deler» jobber Helen & Hard videre med åtte av beboerne i Vindmøllebakken, og utfordrer dem til å tenke seg en enda mer radikal videreutvikling av bofellesskapet: Hvilke deler av privatsfæren er de villige til å flytte ut av leiligheten og dele med naboer – og med publikum?

– Det er et stort behov for å utforske nye felles boligmodeller i boligsektoren, og Helen & Hard kombinerer miljømessig og sosial bærekraft på en nyskapende og svært relevant måte. I det siste året har spørsmålene om hvordan vi bor – og hvordan dette kan knyttes til ensomhet, sosiale møteplasser og fellesskap – bare blitt mer akutte, sier kurator Martin Braathen fra Nasjonalmuseet.

En nordisk modell

Prosjektet bygger videre på den nordiske bofellesskapsmodellen, som forener selveierskap og selvstendige boenheter med delte funksjoner og fellesskap. Modellen ble først utviklet i Norden i 1970-årene og har siden spredd seg rundt i verden.

Utstillingen «Det vi deler» er ingen utopisk fraemtidsvisjon, men et reelt forslag til hvordan man i kommersielle boligprosjekter kan fordele leiligheter og fellesrom og skape overganger mellom private og offentlige rom. Prosjektet er basert på tett dialog mellom arkitekter og beboere, og er utført med et nyskapende open source heltresystem utviklet i samarbeid med den sveitsiske ingeniøren Herman Blumer.

Den nordiske paviljongen i Venezia.
Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli

Helen & Hard

Helen & Hard ble grunnlagt i 1996 av den norske arkitekten Siv Helene Stangeland og den østerrikske arkitekten Reinhard Kropf. Arkitektkontoret har i dag 26 medarbeidere og kontorer i både Stavanger og Oslo, og er blant annet kjent for innovativ bruk av tre som byggemateriale og for eksperimentelle boligprosjekter. 

Det nordiske samarbeidet

Den nordiske paviljongen i Venezia eies av Sverige, Finland og Norge. Ansvaret for biennaleutstillingene rullerer. I 2021 har Nasjonalmuseet hovedansvar for utstillingen på vegne av landenes representanter; Stina Högkvist (Nasjonalmuseet), Arja-Liisa Kaasinen (Finlands Arkitekturmuseum) og Kieran Long (ArkDes, Sveriges nasjonale senter for arkitektur og design).

Utstillingen støttes av Nordisk Kulturfond.

Les mer om Arkitekturbiennalen i Venezia.